Ordliste

Ordliste

CNL-princippet CNL står for Compensating Non-Leakage, dvs. et anti-dræningssystem. Det er en lukkemekanisme, der sørger for at lukke alle dryppere i drypvandingsanlægget på samme tid, så der holdes et konstant tryk, samtidig med at ingen dryppere står og lækker. Brug af CNL mindsker vandspild og sikrer mere effektiv drypvanding.

CU er en måling af ensartethed, udtrykt i procent, hvor man sammenligner den gennemsnitlige afvigelse af værdier fra det samlede gennemsnit.
En perfekt ensartet anvendelse er repræsenteret ved en CU på 100 %. En lavere ensartethed er udtrykt med en lavere procent.

DU er en måling af ensarteted, udtrykt som en procent, der sammenligner de tørreste 25 % af et områdemed det samlede gennemsnit. En perfekt ensartet anvendelse er repræsenteret ved et DU på 100 %. En mindre ensartet anvendelse er repræsenteret ved en lavere procent.

Drypvanding giver en effektiv vanding, idet der vandes direkte i rodzonen, og vandet fordeles i jordnivea u, så det ikke er følsomt over for ovennævnte faktorer. Drypslanger kan bruges til alle formål – fra vanding af mindre bede i haven til avancerede vandingsanlæg under jordoverfladen til plæner, parker, lejlighedskomplekser, åbne rekreative områder mv.

Der er følgende fordele ved drypvanding i forhold til sprøjtevanding:

 • Vandbesparende
 • Fordampning undgås
 • Påvirkning af vind undgås
 • ”Oversprøjtning” undgås
 • Formindsket risiko for plantesygdomme
 • Reduceret ukrudtsvækst
 • Formindsket risiko for hærværk
 • Æstetisk tiltrækkende
 • Sikker at bruge sammen med spildevand (hvis relevant)

Fugtighedsmåler En fugtighedsmåler er en sensor, der består af 2-3 stænger, der sættes i jorden, og således måler jordens fugtighed i procent.

Gennemstrømningshastighed angives typisk som m3/time. Gennemstrømningshastighed er et udtryk for den mængde vand, et vandingsanlæg skal bruge. Det bruges f.eks. i forbindelse med pumper som en angivelse af for, hvor meget vand pumpen skal kunne levere.

m3 1 m3 = 1.000 l. Kubikmeter (eller m3) er et udtryk for den nødvendige vandmængde til vanding.

SC Planlægningskoefficient (scheduling coefficient) er en run-time multiplikator. Den anvendes til at beregne den faktiske tid, der skal til for, at hele området har fået tilstrækkeligt med vand.

Sprinklervanding Ved sprinklervanding fordeles vandet gennem luften over et større område. Selvom det er mindre effektivt end drypvanding, kan der dog være tilfælde, hvor dette er den mest hensigtsmæssige løsning.

Faktorer med indvirkning på sprinklervanding

 • Tågedannelse
 • Oversprøjtning
 • Vandet føres væk af vinden
 • Vandet løber af
 • Vandet samles på jorddækket
 • Anlægget er mere følsomt
 • Fremmer plantesygdomme

Taghaver OREVs løsninger til taghaver er ikke umiddelbart synlige, da de installeres under jordens overflade. Med denne løsning får planterne lige præcist den rigtige kombination af næringsstoffer og vand, som tilføres rodzonen direkte. De bliver faktisk “madet”. Den ensartede fordeling af vand og næringsstoffer giver planten maksimal tilføring af næringsstoffer. Det sætter den i stand til at udvikle en lille, men effektiv rodklump.

Vores vandingsanlæg er svaret på følgende udfordringer i taghaver:

 • Tyndt rodlag – OREVs vandingsanlæg tilfører plantens rodzone vand og næringsstoffer direkte – præcist og effektivt. Metoden kompenserer for de manglende naturligt forekommende næringsstoffer.
 • Kraftig blæst – Det blæser generelt mere oppe på et tag. Derfor vil ikke blot det meste af vandet gå tabt ved brug af overbrusningsanlæg o.lign., der vil også komme vandsprøjt på vægge og andre uønskede steder. OREV’s vandingsanlæg ligger begravet i jorden og er således fuldstændig upåvirkelig af kraftig blæst.
 • Lav trykt – Vandtrykket øverst på en beboelsesblok er sjældent det bedste for vandingsanlæg. Det er enten for lavt eller for højt. OREVs vandingsanlæg er lige velegnet til lavt og til højt tryk. Det betyder, at det kan køre lige godt med en vandforsyning under lavt tryk, som vores trykregulatorer får op på et acceptabelt driftstryk, og med en vandforsyning under højt tryk, som vores trykregulatorer får ned på et passende lavt tryk.
 • Vægtbelastning – Som en hjælp til at undgå overbelastning af taget som følge af for store mængder vand kan OREVs løsning indstilles til at køre med mange korte drypvandingscykler med forudberegnede intervaller.
 • Selvrensning og rodforebyggelse – NETAFIMs produkter er udviklet til brug under de mest barske forhold (endda under jorden) uden behov for vedlighold eller andre tiltag. Flere forskellige tekniske løsninger sikrer til sammen, at drypanlægget ikke kan stoppe til, og at der ikke kan trænge rødder ind.

Tilbageløbssikring En tilbageløbssikring påmonteres vandingsanlæg og sikrer, at vand opblandet med f.eks. gødning ikke løber tilbage til den almindelige vandforsyning.

Vandingsautomat En vandingsautomat er egentlig et avanceret vandingsur (se det). Vandingsautomaten styrer også vandingen, men kan programmeres efter tidspunkter og mængder. Dvs. den kan indstilles til at vande på bestemte tidspunkter. Visse typer vandingsautomater kan kobles til en ekstern føler.

Vandingsur Et vandingsur er en form for timer, der kobles på vandslangen. Vandingsuret bruges til at bestemme den vandmængde, der skal strømme igennem slangen. Uret stopper vandgennemstrømningen, når den ønskede vandmængde er løbet igennem.


Kontakt
close slider